Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Ewidencja udzielonych zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w gminie Kazimierz Dolny

od do