Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

Przewodniczący Komisji: Pan Jarosław Borychowski
Wiceprzewodniczący Komisji: Pani Ewa Wolna
Członek Komisji:
Pani Magdalena Sapała

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność