Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

 

Ewa Wolna - Przewodniczący Komisji

Laurencja Krasowicz - Wiceprzewodniczący Komisji

Pozostali Członkowie Komisji:

Andrzej Kozłowski

Grzegorz Górecki

Mirosław Opoka

Magdalena Grabczak

Adam Gębal

Jakub Pruchniak

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność