Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

 

Renata Mokijewska - Przewodniczący Komisji

Mirosław Opoka - Wiceprzewodniczący Komisji

Pozostali Członkowie Komisji:

Grzegorz Górecki

Laurencja Krasowicz

Stanisław Kuś

Magdalena Grabczak

Arkadiusz Ostrowski

Tomasz Marczak

 

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność