Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

Przewodniczący Komisji: Pan Jakub Pruchniak

Wiceprzewodniczący Komisji: Pan Jarosław Borychowski
Członkowie Komisji:
Pan Janusz Kowalski

Pani Magda Grabczak

Pan Damian Miroński

Pan Ryszard Rybczyński

Pani Magdalena Sapała

Pan Kamil Seroka

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność