Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

Przewodniczący Komisji: Pan Ryszard Rybczyński
Wiceprzewodniczący Komisji: Pan Jakub Pruchniak
Członkowie Komisji:
Pan Jarosław Borychowski
Pan Janusz Kowalski
Pani Magda Grabczak
Pani Magdalena Sapała
Pan Damian Miroński
Pan Kamil Seroka

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność