Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

od do