Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

 

Jakub Pruchniak - Przewodniczący Komisji

Andrzej Kozłowski - Wiceprzewodniczący Komisji

Pozostali Członkowie Komisji:

Renata Mokijewska

Laurencja Krasowicz

Magdalena Grabczak

Arkadiusz Ostrowski

Tomasz Marczak

Kamil Kubiś

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność