Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym

Skład Komisji

Stanisław Kuś - Przewodniczący Komisji

Mirosław Opoka - Wiceprzewodniczący Komisji

Pozostali Członkowie Komisji:

Andrzej Kozłowski

Leszek Skocz - wygaśnięcie mandatu z dniem 13 kwietnia 2016r.

Piotr Guz

Arkadiusz Ostrowski

Jakub Pruchniak

Kamil Kubiś

Mariola Materek - objęcie mandatu z dniem 1 września 2016r.

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność